התהליך

בתכנון מערכת טכנולוגית יש להביא בחשבון אספקטים טכנולוגיים כמו גם מסחריים. לכן, חשוב לבצע אפיון מדויק של צורכי הארגון ושל הדרישות מהמערכת. לאחר האפיון אנו מייצרים תסריטי שימוש במערכת על פי מתודולוגיות ייחודיות, מבצעים סקירה של טכנולוגיות דומות בעולם, בוחנים את האילוצים הטכנולוגיים, רגולטורים ו/או עסקיים אשר עלולים להשפיע על תהליך הפיתוח והשיווק של המערכת ומתכננים כלי טכנולוגי שיענה באופן מדויק לצרכים ולשאיפות הלקוח, כפי שעלו במהלך האפיון, תוך התייחסות לכלים הנמצאים בשימוש בחברה כיום.

יש לכם רעיון?

שנפגש לקפה?